Femdomina

Een femdomina is een vrouw die als uitgangspunt heeft dat mannen er zijn om haar te dienen. De gehele relatie staat in het teken van haar overheersing en controle, daarbinnen kan eventueel een 'spel' plaatsvinden.

Sommige stellen leven vrij gelijkwaardig en laten de ongelijkwaardigheid alleen toe binnen hun seksuele relatie. Anderen leven meer in een 24/7 overeenkomst, dat is totale femdom. Het zijn de uitstraling en de wisselwerking die doorslaggevend zijn binnen een femdom relatie. Wanneer een femdom-stel in de supermarkt is, kan een blik al voldoende zijn om de man te laten weten wat zij wil.

Bedenk dat de essentie van de interactie is dat jij er bent voor haar en niet andersom. Beginnen met wat jij allemaal wilt, wat zij allemaal mag en hoe je het precies voor je ziet gaat niet opschieten bij een femdomina. Wil je dat, dan kun je beter een (commerciele) meesteres zoeken.

Als sub is de juiste houding tegenover een femdomina aannemen moeilijk, want stijl van femdomina's verschillen, maar hoffelijkheid en goede manieren zijn altijd goed.


Interessegebieden: Discipline, Ontzegging, Dienstbaarheid, Pijn, Lust

Discipline

Discipline is het correct leren toepassen van de geldende regels binnen een D/s. Die regels worden meestal in overleg of alleen door de femdomina vastgesteld. Door de regels veel te herhalen volgt er een vorm van conditionering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde posities die een sub op commando moet kunnen innemen, of de juiste aanspreekvormen en manier van praten. Een andere toepassing binnen de discipline is het daadwerkelijk disciplineren, wat vaak wordt gebruikt als synoniem voor straffen. Binnen de femdom zijn dat meestal 'ouderwetse' straffen als in de hoek staan en spanking.
Een mooie manier om te communiceren is gebruik te maken van woorden en begrippen uit Devotional sex

Ontzegging

Binnen de femdom gaat het dan met name om ontzegging van aandacht en seks. Ontzegging van aandacht betekent alleen aandacht aan een sub geven wanneer de dominant daar behoefte aan heeft. Claimen, zeuren en vragen om aandacht worden gestraft. Seksuele ontzegging vindt meestal plaats binnen een 'tease and denial' spel. Daarbij windt de dominante vrouw haar sub partner op, maar mag hij pas klaarkomen wanneer zij daar toestemming voor geeft. Mocht zij dat niet doen, dan blijft de sub onbevredigd.

Dienstbaarheid

Dienstbaarheid is een breed spectrum: dat loopt van op de juiste wijze een huishouden voeren tot aan de perfecte massage geven. Het uiteindelijke doel van een sub goed trainen in dienstbaarheid is dat hij niet zozeer alle aanwijzingen opvolgt, maar van te voren al anticipeert op de behoeften van zijn dominant.

Pijn

Binnen een D/s wordt het toebrengen van pijn meestal alleen gedaan in de vorm van straf, of om de grenzen van toegeeflijkheid van een sub te onderzoeken. Binnen de relatie tussen een sadist (iemand die geniet van het toebrengen van pijn) en een masochist (iemand die er van houdt pijn te ondergaan) heeft pijn een heel andere functie. De daar toegepaste niveaus van pijn liggen dan ook vaak veel hoger.

Lust

Een femdomina gebruikt haar subs vaak ter bevrediging van haar eigen lustgevoelens. Gezien zij de totale controle heeft over het al dan niet tot orgasme mogen komen van haar sub geeft het een behoorlijke vorm van macht. Binnen dit gebied wordt een sub dan ook getraind zijn dominante zo goed mogelijk te behagen.


Seksuele interactie: Kuisheid, Orgasmecontrole, Ruined orgasms

In het algemeen is de spil binnen de interactie de afhankelijk en sturingsmogelijkheden van mannen door middel van seksuele manipulatie. Orgasmecontrole, gedwongen kuisheid en seksueel gebruik komen vaak voor als sturingstechnieken.

Kuisheid

Een man binnen een femdom relatie heeft geen (of een beperkte) invloed op zijn seksuele activiteiten. Sommige femdomina's leggen die regel op, er van uitgaand dat die afspraak wordt gehouden. Sommigen laten hun sub een kuisheidsgordel aanschaffen.

Orgasmecontrole

De kern van de afspraak is dat de onderdanige man pas klaar mag komen indien hij daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft. Een manier om een sub daarmee tot het uiterste te drijven is 'tease and denial'. Hierbij wordt een sub steeds meer opgewonden, maar mag telkens niet klaarkomen, of wordt gestraft wanneer hij bijna komt. Zeker bij seksueel gebruik door een domina is dat vaak heel moeilijk vol te houden voor een sub.

Ruined orgasms

Een andere manier om de seksualiteit van een sub te sturen zijn de 'ruined orgasms'. Hierbij raakt een sub steeds verder opgewonden, maar mag hij niet klaarkomen. De uitdaging en het opwinden gaan steeds verder, tot er uiteindelijk wel degelijk toestemming volgt om klaar te komen. Op het moment suprême maakt de domina het komen zo onplezierig mogelijk. Dat kan door de zaadlozing zelf tegen te houden of een sterke angst- of pijnprikkel toe te voegen. Het laatste werkt uiteraard alleen wanneer de betrokken sub niet masochistisch van aard is, anders heeft het een compleet tegenovergesteld effect. Zoals om zovele gedragingen is er ook een ruined-orgasms-fetish, waarbij het totaal geen negatieve prikkel meer is, maar juist een ervaring waar een sub actief naar zoekt.