Bondages voor op de grond (Land)
 1. Kimono-tie (Kimono bondage)
 2. Reverse-prayer-hands-tie (Op de rug biddende handen bondage)
 3. Box-tie (Doos bondage)
 4. Behind-head-two-hand-tie (Achter het hoofd twee handen bondage)
 5. Carrying-a-rifle-tie (Dragen van een geweer bondage)
 6. Diamond-pattern-harness (Diamant patroon harnas)
 7. Crotch-rope (Kruis touw)
 8. Hip-harness (Heup harnas)
 9. Cross-legged-tie (Gekruiste benen bondage)
 10. Shrimp-tie-A (Garnaal bondage A)
 11. Shrimp-tie-B (Garnaal bondage B)
 12. Hogtie-A (Torture Tie) Hogtie A (martel bondage)
 13. Hogtie-B (Reverse Shrimp Tie = Omgekeerde garnaal bondage)
 14. Ladder-armbinder-behind-tie (Achterwaartse Arm binder bondage)
 15. Ladder-armbinder-forward-tie (Voorwaartse Arm binder bondage)
 16. Ladder-head-to-toe-tie (Van hoofd tot teen bondage)
 17. Hand-and-foot-tie (Hand en voet bondage)

25 Kimono-tie (blz.50 Land)
 1. Het model houdt haar onder-armen horizontaal tegen elkaar op haar rug. Liefst met de binnenkanten van haar polsen naar elkaar toe als zij zo lenig is. Maak een ~Limb-loop~ rond haar polsen op de rug: Houd ruimte en voorkom afknellen, want de handen in deze positie gaan het eerst tintelen, maar je kunt later in geval van nood de Limb-loop vanaf de Bight losmaken.
 2. Touw rondom, heen over linker schouder, onder rechter borst, terug onder haar rechter arm.
 3. Touw om heengaande touw van stap 2 (wikkel op de rug).
 4. Touw rondom, heen over rechter schouder, onder linker borst, terug onder linker arm.
 5. Touw om heengaande touw van stap 4 (wikkel op de rug).
 6. Touw rondom torso, heen boven linker borst, terug boven rechter borst.
 7. Maak 12 wikkels om de stam en trek de touw-einden tussen.b.v.b. de schoudertouwen vast of maak een ~Square-knot~.

26. Reverse-prayer-hands-tie (blz.52 Land)
 1. Het model houdt haar handen tegen elkaar "biddend" op de rug. Maak een ~Limb-loop~ rond haar rechter pols op de rug: Houd ruimte en voorkom afknellen, want de handen in deze positie gaan het eerst tintelen, maar je kunt later in geval van nood de Limb-loop vanaf de Bight losmaken.
 2. Over linker schouder onder haar rechter borst terug naar de rug.
 3. Rondom weggaande touw van stap 2 een wikkel maken.
 4. Over rechter schouder onder haar linker borst terug naar de rug.
 5. Rondom weggaande touw van punt 4 een wikkel maken.
 6. ~Midrope-loop~ rond linker pols.
 7. 6 a 8 wikkels rond stam naar boven, op de rug, maken.
 8. Gebruik over gebleven touw voor (sier)bondage van de handen.

27. Box-tie (Doos bondage, blz.54 Land)

Deel A: Pols bondage en bovenste rondgang over bovenarmen
 1. Het model houdt haar onder-armen horizontaal tegen elkaar op haar rug. Liefst met de binnenkanten van haar polsen naar elkaar toe als zij zo lenig is. Maak een ~Limb-loop~ rond haar polsen op de rug: Houd ruimte en voorkom afknellen, want de handen in deze positie gaan het eerst tintelen, maar je kunt later in geval van nood de Limb-loop vanaf de Bight losmaken en de rest van de bondage dan in stand houden.
  1. Het touw bij de Bight 2x volledig rond de polsen draaien en bij de Bight 25 cm over houden.
  2. Bight en lange touw-stuk kruisen.
  3. Bight achterlangs het 2x rond gedraaide touw doorhalen.
  4. Bight en lange touw-stuk in dezelfde richting houden.
  5. Half-hitch knoop met Bight rond lange touw-stuk maken (bovenlangs en tussendoor) en aantrekken.
  6. Eventueel met de Bight een 2e gespiegelde Half-hitch knoop maken en aantrekken.
  1. Je gaat omhoog en maak een ~Midrope-loop~: Buiten over de boven-armen met 2 wikkels boven de borsten en t.h.v. de onderkant van de schouderbladen. De verbinding tussen Limb-loop en Midrope-loop noemen we in het vervolg de stam.
  2. Het touw om het aankomende touw slaan en achter langs leiden en aantrekken, het verder gaande touw gaat naar boven. Zorg dat je een vinger tussen touw en arm kunt bewegen.
  3. Een omwenteling over zichzelf heen aan de andere kant van de stam maken (~Friction~).
  4. Nogmaals een omwenteling aan de andere kant van de stam maken (~Friction~).
  5. Een rondje rond de stam maken.
Deel B: Onderste rondgang over bovenarmen
 1. Ga 2x rond de bovenarmen, ongeveer 6cm lager dan de bovenste rondgang en maak de wikkelingen tussen rug en stam. Als deze wikkels een beetje pijnlijk zijn, verplaats ze dan; iets hoger of lager over de boven-armen. Het gebied in de bovenste buiten helft van de bovenarm zou veilig moeten zijn, maar er zijn individuele verschillen. Zorg dat je een vinger tussen touw en arm kunt bewegen.
 2. Maak een halve ronde rond de stam.
 3. Ga onder de arm-wikkelingen door.
 4. Ga over de stam naar de andere kant van de stam.
 5. Ga aan deze kant onder de arm-wikkelingen door.
 6. Maak een halve ronde rond de stam.
Deel C: Cinch rechts- en links en afsluiten met een Friction
(Cinchen toepassen bij suspensions om verschuiven te voorkomen.)
 1. Ga onder een oksel naar voren en ga rond de bovenste arm-wikkelingen van boven naar beneden.
 2. Ga terug naar de rug en achter de stam naar de andere oksel.
 3. Ga onder de andere oksel naar voren en ga rond de bovenste arm-wikkelingen van boven naar beneden.
 4. Ga terug naar de rug en maak een ronde rond de stam.
 5. Herhaal de punten 1 t/m 4 maar nu voor de onderste wikkelingen. Als door het cinchen de stam te vol omwikkeld wordt, kun je overwegen een volgend keer eerst de twee touwen te splitsen en met enkele touwen de cinches uit te voeren.
Deel D: Schouder Harnas 1 t/m 7, zie hieronder (zie de 7 voorbeelden in Land op blz.59 en verder)

Harnas 1
 1. Vanaf de rug over de linker schouder.
 2. Onder de onderste touwen door.
 3. Onder het touw van de linker schouder door.
 4. Over haar rechter schouder naar de rug.
 5. Over het linker schouder touw en een Friction maken.

Harnas 2
 1. Vanaf de rug over de linker schouder.
 2. Onder de 2 bovenste van de 4 onderste touwen door gaan.
 3. Over haar rechter schouder naar de rug.
 4. Over de linker schouder touw en een Friction maken.

Harnas 3
 1. Vanaf de rug over de linker schouder.
 2. Onder de rechter borst en schuin onder de onderste touwen door.
 3. Laag tussen haar rechter arm door naar achteren.
 4. Horizontaal een wikkeling om de stam.
 5. Laag tussen haar linker arm door naar voren.
 6. Schuin onder onderste touwen onder de linker borst naar haar rechter schouder.
 7. Over de rechter schouder en een Friction maken.

Harnas 4
 1. Vanaf de rug over de linker schouder.
 2. In het midden, van boven af, onder de onderste touwen door.
 3. Naar boven en, iets rechts onder de bovenste touwen door.
 4. Naar links over het linker schoudertouw en onder de bovenste touwen door naar beneden.
 5. Iets rechts van het midden, van boven af, onder de onderste touwen door.
 6. In het midden naar boven en bij de lus en haar linker schouder-touw voegen.
 7. Over haar rechter schouder naar haar rug en een Friction maken.
 8. Op de bovenste touwen links van het midden een Half-hitch maken.
 9. Ga naar voren en maak boven de linker borst een lus rond de bovenste touwen.
 10. Terug naar de rugzijde een V lus maken bij de Half-hitch en ga naar rechts.
 11. Op de bovenste touwen rechts van het midden een Half-hitch maken.
 12. Ga naar voren en maak boven de rechter borst een lus rond de bovenste touwen.
 13. Terug naar de rugzijde een V lus maken bij de Half-hitch.
 14. Afsluiten met een Friction.

Harnas 5

1. Vanaf de rug over de linker schouder.

Harnas 6

Harnas 7


28. Behind-head-two-hand-tie (blz.62 Land)
 1. Het model houdt haar handen en polsen tegen elkaar, t.h.v. haar buik. Maak een ~Limb-loop~, rond haar polsen.
 2. Trek de handen achter haar hoofd.
 3. Maak:
  een ~Midrope-loop~, gewikkeld onder en boven haar borsten of
  een ~Midrope-loop~ links en rechts over bovenarmen en tussen de tanden door of
  een ~Midrope-loop~ midden over de armen, achter het hoofd.

29. Carrying-a-rifle-tie (Dragen van een geweer bondage, blz.66 Land)
 1. Het model houdt: rechter bovenarm omhoog en hand op de rug, net onder haar nek, linker bovenarm omlaag en hand op de rug, tussen haar schouderbladen en haar vingers kunnen elkaar net raken. - Maak een ~Limb-loop~ rond haar rechter pols.
 2. Maak een ~Midrope-loop~ rond haar rechter bovenarm.
 3. Maak een ~Midrope-loop~ rond haar linker bovenarm en linker pols.
 4. Maak een groot aantal wikkelingen rond het verbindingstouw tussen links en rechts en sluit af met een ~Square-knot~.

30. Diamond-pattern-harness (Diamant patroon harnas, blz.68 Land)
 1. Vanaf de bight vier Overhand knots of mooie ~Box-knot~s (Two knotty boys) ter hoogte van sleutelbeen, onder borsten, buik en schaambeen maken. Tussenafstanden van 30, 20, 20, 20 cm komen goed uit. Je kunt de knopen vooraf maken, eventueel met extra mooie ~Box-knot~ knopen.
 2. De bight over het hoofd, rond de nek, 10 cm vanaf boven, op de rug houden.
 3. De touwen tussen de benen door naar de rug en door de bight halen.
 4. In de bight een Half-hitch maken en de touwen naar rechts en links splitsen.
 5. De touwen van voren rond de de touwen tussen de bovenste knopen halen.
 6. Touwen rond het torso leiden en tussen lager de volgende knopen halen.
 7. Stap 6 herhalen.
 8. Op de rug rond de stam een frictie maken.
 9. Eventueel een ~Midrope-loop~ rond haar polsen op de rug maken.
Punt 4: Half-hitch in de V en touwen gesplitst naar rechts en links31. Crotch-rope (Kruis touw, blz.72 Land)
 1. Maak een ~Limb-loop~, op de buik, rond de heupen, met de knoop onder de navel. De lange touw-einden hangen naar beneden.
 2. Op een tactische plaats kun je nog een overhand-knoop maken.
 3. Trek het touw naar achter, tussen de benen door.
 4. Maak een Wrijvings wikkel (twee ~Half-hitch~es), op de rug boven de billen.
 5. Maak een ~Midrope-loop~, rond polsen, met de armen op de rug.
Alternatieve Crotch-rope

Crotch-rope (Kruis-touw, blz.125, H7 "Shibari You Can Use")
 1. ~Lark-head~ rond haar torso t.h.v. haar navel.
 2. Een tweede volledige wikkeling rond haar middel.
 3. Van onder af door de Larks-head.
 4. Maak een lus rond haar navel.
 5. Ga van boven af, achter de wikkelingen, door de lus naar beneden.
 6. Maak een Overhand-knot die tussen vagina en anus valt.
 7. Door haar kruis en bilspleet, op de rug van onder af, om de 2 dubbele wikkelingen.
 8. Maak een lus met de klok mee, onder de 2 dubbele wikkelingen.
 9. Ga naar links over en tussen het kruistouw door de lus en trek de lus aan.
 10. Splits de touwen en ga links- en rechtsom om haar middel naar voren.
 11. Ga apart rond de afzonderlijke kruistouwen weer links- en rechtsom naar achteren.
 12. Ga op kruishoogte apart rond de afzonderlijke kruistouwen en weer naar voren.
 13. Opnieuw rond de kruistouwen.

32. Hip-harness (Heup harnas, blz.74 Land)
 1. Maak een ~Torso-loop~ rond haar middel met een knoop onder haar navel.
 2. Ga buitenom rond haar linker been.
 3. Maak een ~Half-hitch~ op de kruising.
 4. Maak midden op haar rug rond de Torso-loop een gekruiste V-lus.
 5. Maak een ronde rond haar rechter been.
 6. Maak een ~Half-hitch~ op de kruising.
 7. Ga naar knoop onder haar navel en maak een ~Friction~ (Wrijvingslus).

33. Cross-legged-tie (Kleermakerszit, blz 76 Land)
 1. Het model zit in kleermakerszit. Maak een ~Limb-loop~ rond beide enkels.
 2. Trek het touw 2x rondom het rechter onderbeen en het rechter dijbeen.
 3. Trek het touw rondom het rechter bovenbeen.
 4. Touw om bovenste touwen, die van onder- naar bovenbeen lopen.
 5. Trek het touw 2x rondom het linker onderbeen en het linker dijbeen.
 6. Trek het touw rondom het linker bovenbeen.
 7. Touw om bovenste touwen, die van onder- naar bovenbeen lopen.
 8. Touw rondom rug.
 9. Wrijvingswikkel maken (op de plek van stap 4)

34. Shrimp-tie-A (Garnaal bondage A, blz.80)

Het model zit in kleermakerszit met haar handen op de rug.
 1. Maak een ~Limb-loop~ rond beide enkels.
 2. Trek het touw rond de achterkant van haar nek weer naar voren.
 3. Trek het touw door de Bight van de Limb-loop.
 4. Trek het touw strak, zodat zij naar voren moet buigen.
 5. Maak boven de Bight, Wrijvings-wikkelingen rond de nek-touwen.
 6. Trek het touw tussen 2 nektouwen of maak een ~Half-hitch~ ter afsluiting.

35. Shrimp-tie-B (Garnaal bondage B, blz.82)

Het model zit in kleermakerszit met haar handen op de rug.
 1. Maak een ~Box-tie~.
 2. Maak een ~Limb-loop~ rond beide enkels.
 3. Trek het touw over haar rechter schouder.
 4. Maak op de rug een lus rond het Limb-loop touw van de Box-tie.
 5. Trek het touw strak, zodat zij naar voren moet buigen.
 6. Trek het touw over haar linker schouder naar voren.
 7. Voer het touw door de Bight van de Limb-loop.
 8. Maak Wrijvings-wikkelingen net boven de Bight ronde de touwen die over de schouders gaan.

Alternatief
 1. Maak een ~Box-tie~.
 2. Maak een ~Crossed-legged-tie~.
 3. Ga met het touw van de ~Crossed-legged-tie~ rond de nek en naar voren.
 4. Trek het touw strak, zodat zij naar voren moet buigen.
 5. Maak een Wrijvings-wikkel aan het touw tussen linker boven- en onderbeen.

36. Hogtie-A (Liggend op de buik, met holle rug, blz.86 Land)
  Het model ligt op haar buik.
 1. Maak een Cinched ~Limb-loop~ rond de polsen en trek armen naar achteren.
 2. Maak een ~Midrope-loop~ rond haar enkels.
 3. Trek haar voeten aan de Midrope-loop enigszins omhoog.

37. Hogtie-B (Reverse Shrimp Tie = Omgekeerde garnaal bondage, blz.88)
 1. Maak een ~Box-tie~.
 2. Leg het model op haar buik en maak een ~Limb-loop~ rond haar linker enkel.
 3. Maak een lus door de Box-tie aan de rug kant.
 4. Maak een ~Midrope-loop~ rond haar rechter enkel.
 5. Maak Wrijvings-wikkelingen rond de enkel-touwen en sluit in het midden van de enkel-touwen af met een ~Half-hitch~.
 6. Trek het touw omhoog om de spanning enigszins te verhogen.

38. Ladder-armbinder-behind-tie (blz.91 Land)
 1. ~Limb-loop~ (gesplitst, over schouders en langs oksels)
 2. N x Ladder (naar beneden, armen naar beneden, midden langs de rug)

39. Ladder-armbinder-forward-tie (blz.92 Land)
 1. ~Limb-loop~ (rond polsen, voor de buik)
 2. N x Ladder (van polsen naar bovenarmen)
 3. Touw rondom (achterkant van de nek)
 4. Touw om ander touw (rond bovenste tree van de ladder)
 5. Wrijvings Wikkel (rond touwen naar en van de nek)

40. Ladder-toe-to-head-tie (blz.93 Land)
 1. ~Limb-loop~ (rond enkels)
 2. N x Ladder (van enkels tot boven de borsten)
 3. Touw rondom naar rug (over linker schouder)
 4. Touw om ander touw
 5. Touw rondom naar borst (over rechter schouder)
 6. Touw om ander touw
 7. Wrijvings Wikkel (tussen borsten)

41. Hand-and-foot-tie (Geknield en handen tussen de benen t.h.v. de voeten, blz.95 Land)
 1. ~Limb-loop~ afgesloten (rond polsen)
 2. 2 x ~Midrope-loop~ (eerst rechter enkel, dan linker enkel)
 3. Touw rondom (langs billen, over onderrug)
 4. Wrijvings Wikkel (bij rechter enkel)
Hand and foot Tie (blz.94 Land) (in kruiphouding met handen tussen de benen naar achter):
 1. Cinched ~Limb-loop~ rond de polsen.
 2. ~Midrope-loop~ rechter enkel.
 3. ~Midrope-loop~ linker enkel.
 4. Grote boog rond de heupen, naar rechter heup.
 5. Friction rond rechter enkel.