Meditatie

Hartsverbinding

In een sessie en bij FLR is het hebben van een hartsverbinding erg belangrijk. FLR wordt ook wel Loving-Female-Authority (LFA), Liefhebbend-Vrouwelijk-Gezag genoemd.
Liefdevolle aandacht of Universele liefde of het hebben van heilige afspraak ofwel Metta-ji genaamd. Metta-ji is een samenvoeging van vertrouwen, overgave, gelijkwaardigheid en doelloosheid.
Een goed begin is de Namaste-ji groet uitspreken en/of doen van een korte Omhelzing of uitspreken van een begroetingsritueel

Namaste-ji groet

Beide handen tegen elkaar voor de borst en een buiging maken. Namaste wordt gebruikt als groet en betekent letterlijk 'ik buig voor jou', wat kan worden opgevat als 'bedankt'. Binnen de westerse yoga wordt de betekenis ook wel uitgelegd als 'de ziel in mij groet de ziel in jou' of 'het licht in mij eert het licht in jou'. Kortom, een blijk van respect en waardering.

Begroetingsritueel

Begroetingsritueel Ik ga op mijn knieƫn en kijk U aan en zeg: "Lieve ...., ik groet de Godin in U en bewonder het Goddelijke in U," "ik hou van U, precies zoals U bent en ik steun U onvoorwaardelijk in al uw kracht en grootsheid." Ik kus uw handen, terwijl ik U aankijk. Ik kniel op de grond en kus uw voeten en blijf een minuut geknield. Ik sta op en omhels U, kijk U aan en zeg: "Dank U wel, dat ik mocht komen, ik voel mij vereerd en ben blij U te zien" en geeft een kus.

Gevoelsoefeningen (ontleend aan Spiegelogie)

1. Harmoniseer de energie in de groep
Hou elkaars handen vast, sluit de ogen, haal diep adem, kom tot rust, concentreer je aandacht op je gevoelens los van je gedachten.

Aanzoek:
Wij vragen de steun van iedereen in het Universum. want iedereen is in bewustzijn met ons verbonden, en deel van onze oneindige intelligentie, om ons te helpen ontwaken, om ons te helpen ons hart te openen, om ons te inspireren en kracht te geven om elkaar te steunen opdat wij allen de waarheid over onszelf kunnen ervaren. Wij vragen om steun in bewustzijn om op ieder moment met iedereen en alles in het Universum onze verbondenheid te voelen opdat wij naar waarheid kunnen zeggen en voelen:
(allen) wij zijn een

Stel je nu voor dat je groter en groter groeit.
Dwars door het plafond,
ver boven het huis,
de provincie, dit land,
dit continent, deze planeet,
zo groot als het totale universum...

2. De liefdesverklaring
 • Ik voel, met onvoorwaardelijk vertrouwen, dat ik het hele Universum ben en alles wat ik zie ben ik zelf.
 • Ik voel vanuit mijn diepste wezen de kracht van het zijn wie ik ben.
 • Ik voel de bereidheid en ben klaar voor het uitoefenen van de macht van het zijn wie ik ben.
 • Ik voel de zachtheid van mijn eigen macht en ik weet absoluut zeker dat mijn macht de macht van de vrede is.
 • Ik ben zo overtuigd van mezelf en zo vol vertrouwen, dat ik niets anders hoef uit te stralen dan oneindige en onvoorwaardelijke liefde.
 • Ik voel volledig de oneindige verscheidenheid van mijn zijn.
 • Ik voel de warmte en de vrede van het onvoorwaardelijk houden van mijn oneindige zelf.
 • Op dit diepe gevoelsniveau geef ik me over aan de macht van mijzelf, in volledig vertrouwen op mijn onvoorwaardelijke liefde en steun voor alles wat ik ben.
 • Ik aanvaard alles wat ik zie als de uitdrukking en gewaarwording van die macht.
Glimlach, stel je voor dat je groter en groter groeit.
Tot aan het plafond, boven de huizen uit steeds groter...

3. Zelfverheerlijking
 • Ik ben totaal in harmonie met de perfectie van het Universum.
 • Ik vertrouw absoluut dat deze harmonische perfectie in mij, door mij en als mij werkt, precies zoals ik nu ben.
 • Ik weet vanuit mijn diepste wezen, dat deze harmonische perfectie de enige werkende kracht in het Universum is.
 • Ik vertrouw fundamenteel dat deze harmonische perfectie ieder moment mijn menselijke ervaring steunt.
 • Ik ervaar onvoorwaardelijk de harmonische perfectie van het Universum en uit die in elke activiteit van mijn leven.
 • Ik verheerlijk mezelf in de overvloed die de harmonische perfectie van het Universum mij rijkelijk schenkt.
 • Opgewekt maak mijzelf groter in deze uitspatting van onvoorwaardelijke liefde en steun die mij, alles en iedereen in het Universum voortdurend en onophoudelijk omgeeft.

Open de ogen, kijk elkaar diep in de ogen en laat de handen los.

4. De gevoelservaring
 • Sluit de ogen, haal diep adem, kom tot rust en richt alle aandacht op je lichaam. (pauze)
 • Voel het gevoel, los van elke gedachte die je erover hebt. (30 sec pauze)
 • Voel de energie, de kracht in het gevoel. ( 30 tellen pauze)
 • Glimlach en voel liefde voor het gevoel. (Halve minuut pauze)
 • Voel liefde voor de kracht in het gevoel. (30 tellen pauze)
 • Blijf glimlachen en voel liefde voor jezelf terwijl je die liefde en die kracht voelt. (pauze tot iedereen zijn ogen weer heeft geopend)

5. Dankbaarheid

Ogen dicht, glimlach, wek aandacht op voor het gevoel van dankbaarheid. (korte pauze)
Wij voelen onze dankbaarheid voor de overvloed van liefde die ons geschonken wordt en laten die dankbaarheid groeien en groeien.

6. Mindful ademhalen
 • Ik adem in en kalmeer mijn lichaam.
 • Ik adem uit en glimlach.
 • Aanwezig in het huidige moment, weet ik dat dit een wonderbaarlijk moment is.
We kunnen op elk moment van de dag bewust ademhalen en de eerste 2 regels bedenken.

7. Namaste-ji, de Boeddhistische groet brengen

Ik groet het goddelijke in jou! of Ik groet de Boeddha-natuur in jou!

8. Omhelzingsmeditatie van Thich Nhat Hanh

De omhelzings-meditatie is een aandachtsoefening.
Bij het inademen weet ik dat mijn dierbare in mijn armen is en leeft.
Bij het uitademen is ze me zo dierbaar.
Als je diep ademhaalt op die manier en de persoon van wie je houdt vasthoudt, dringen de energie van zorg, liefde en mindfulness door in die persoon en zal ze worden gevoed en bloeien als een bloem...

Vera Helleman heeft hierover mooie video's gemaakt:

Vera Helleman
Op Youtube vertelt Ivar Mol van Tantra Lotus wat meditatie wel en niet is:

Meditatie volgens Ivar Mol