De Tempel van de Trainingen

3D Animatie van de tempel (werkt op Chrome, Firefox en Safari)
met linkermuisknop rondkijken, met scrollwheel in/uitzoemen
of bij settings 'first person navigation' kiezen en met pijltjes rondlopen
De 5 Kamers

Clickable N-O-Z-W Pictures
Kamer1 over misvattingen en veranderen van mindset
Kamer2 over vorming van gedrag en commando's uitvoeren
Kamer3 over wat we willen, de kamer van de Domina
Kamer4 over zelfbeeld en veranderen van ego
Kamer5 over bewustwording en dienstbaarheid van geven

Panorama Video's
Kamer1Panorama Kamer2Panorama Kamer3Panorama Kamer4Panorama Kamer5Panorama


De Training

Kamer1 over misvattingen en veranderen van mindset

-Kamer 1 is het startpunt voor de slaven, in de kamers van de tempel zijn de slaven altijd naakt.
-In Kamer 1 en in Kamer 2 worden beginnende slaven door gevorderde slaven getraind.
-De Domina komt hier alleen om kennis te maken en vorderingen te vernemen.
-In Kamer 1 krijgen de slaven de juiste mindset om een gedragsverandering naar hun dominant te kunnen bewerkstelligen.
-De slaven worden bekend gemaakt met non-dualisme, minder oordelen en volledig gewaarzijn wordt beoefend. Non-dualisme slecht het sterke kunstmatige onderscheid wat wij maken in goed/slecht, man/vrouw, hetero/homo, voor/na enzovoort. Andere overtuigingen worden bijgebracht en er wordt geoefend om vrij te raken van vastgeroeste overtuigingen.
-Onderricht, meditatie en gevoelsoefeningen worden hier gedaan.
-Info over de voordelen van seksuele onthouding
-Als blijkt dat de slaven de juiste mindset hebben kunnen ze over naar kamer 2.
-Spelregels 'we zijn perfect', 'we zijn allen één' en '2=1', van dualiteit naar non-dualiteit.

Kamer2 over vorming van gedrag en commando's uitvoeren

-In kamer 2 worden de slaven getraind om op commando de juiste slave-positions uit te kunnen voeren.
-Er wordt aan hun conditie gewerkt om hun lenigheid te verbeteren.
-massage vaardigheden worden aangeleerd.
-Ook worden allerlei seksuele handelingen geoefend, welke de slaven op commando moeten kunnen uitvoeren.
-Onderlinge anale oefening is in deze kamer een belangrijk item om algehele beschikbaarheid van een slaaf te krijgen en schaamte weg te nemen.
-Als de slaaf goed zijn best doet krijgt hij pols en enkelboeien, die hij in het vervolg altijd om moet hebben.
-Als blijkt dat de slaven het juiste gedrag vertonen kunnen ze over naar kamer 4.

Kamer3 over wat we willen, de kamer van de Domina

-Kamer 3 is de kamer van de Domina, daar mogen slaven uiteraard alleen komen als de Domina dat beveelt.
-Vanuit kamer 3 kan de Domina de slaven makkelijk zien als zij in hun kooi zitten.
-In kamer 3 test de Domina of een slaaf helemaal dienstbaar is en krijgt een slaaf zijn opdrachten te horen.
-De Domina doet hier ook de ontmaagdingen van de slaven mbv. een voorbinddildo of strapon.
-Na goede uitvoering van opdrachten krijgt de slaaf een halsband en riem.
-Kamer 3 is ook de plek waar met slaven gespeeld kan worden als er bijvoorbeeld bezoek van de Domina is.

Kamer4 over zelfbeeld en veranderen van ego

-Kamer 4 worden de slaven geconfronteerd met de nadelen van hun illusionaire zelfbeeld. Er wordt een nieuw zelfbeeld gevormd, welk is gebaseerd op de positieve kenmerken van toewijding, opoffering en dienstbaarheid.
-De slaven dragen een CB = Chastity Belt om de trots af te leren van het hebben van een stijve lingam.
-Onderken dat je Ego vaak een poortwachter, krijger, generaal, slijmjurk, toneelspeler, bedrieger of onderhandelaar is.
-Niet functionele Ego-eigenschappen als begeerte, woede, trots en jaloersheid vervangen door gelijkmoedigheid, liefde, mededogen en vreugde.
-De slaven kunnen over naar kamer 5 als ze geen last meer hebben van hun oude ego.

Kamer5 over bewustwording en dienstbaarheid van geven

-Kamer 5 is de kamer van de bewustwording waar de slaven gelegenheid krijgen om hun nieuwe rol te oefenen, te vervolmaken en zich eigen te maken.
-In hun relatie's en in het leven kunnen de slaven nu profiteren van de zegeningen van hun dienstbaarheid.
-Herken de onderstaande dwalingen:
-Je laat je meenemen door beelden en projecties.
-Je grijpt vluchtige gewaarwordingen vast alsof ze concreet zijn.
-Je produceert verhalen, dagdromen, herinneringen, toekomstfantasieën en wensdromen.
-Je versluiert de oorspronkelijke helderheid door hoop en vrees.
-Je ego zit er tussen als poortwachter, krijger, generaal, slijmjurk, toneelspeler, bedrieger en onderhandelaar.
-Leefregels voor slaven: 1.Niet praten 2.Niet lopen 3.Niet eten 4.Niet klagen.
-Spelregels 'we beoordelen elkaar als perfect', 'waar ik mijn aandacht op richt groeit'.
-Dienen: Aanbidden, Bedienen, Behoren, Behoren onderdanig te zijn, Behulpzaam zijn, Bruikbaar zijn, Dienst doen, Gehoorzamen, Gerieven en Helpen.